Patroni parafii

  • św. Idzi Opat

Wspomnienie liturgiczne – 1 września

  • św. Stanisław Biskup

Wspomnienie liturgiczne – 8 maja

  •  św. Barbara

Wspomnienie liturgiczne – 4 grudnia