Sektor XIV

Sektor XIV rząd 1
WOLNE


Sektor XIV rząd 2
WOLNE


Sektor XIV rząd 3
WOLNE


Sektor XIV rząd 4
WOLNE


Sektor XIV rząd 5
WOLNE


Sektor XIV rząd 6
Dyba Stanisław, Stanisława

opłacone do 24/06/2039


Sektor XIV rząd 7
WOLNE


Sektor XIV rząd 8
Mielcarek Paulina

opłacone do 2032


Sektor XIV rząd 9
Marek Wojciech, Jadwiga

opłacone do 2032


Sektor XIV rząd 10
WOLNE


Sektor XIV rząd 11
Serafinowscy Ludwik, Anna

opłacone do 3/11/2039


Sektor XIV rząd 12
WOLNE


Sektor XIV rząd 13
WOLNE


Sektor XIV rząd 14
WOLNE


Sektor XIV rząd 15
WOLNE


Sektor XIV rząd 16
WOLNE


Sektor XIV rząd 17
WOLNE


Sektor XIV rząd 18
WOLNE


Sektor XIV rząd 19
WOLNE