Sektor VIII

Sektor VIII rząd 1-2
Juszczak Kazimierz, Alinka, Maria, Ludwik

opłacone do…


Sektor VIII rząd 3
Mazurkiewicz Bronisława

opłacone do 3/11/2029


Sektor VIII rząd 4-5
Zmuda Jan, Wanda

opłacone do 21/02/2023


Sektor VIII rząd 6
REZERWACJA


29/06/2040 – Aksamski


Sektor VIII rząd 7
Wolni Wojciech, Jadwiga

opłacone do 31/10/2034


Sektor VIII rząd 8
Błaszczak Wincenty, Marianna

opłacone do…


Sektor VIII rząd 9
ks. Łuczak Jan


Sektor VIII rząd 10
Łuczak Józefa

opłacone do 19/03/2020


Sektor VIII rząd 11
Szymański Jan

opłacone do 31/10/2019


Sektor VIII rząd 12-13
Tetlak Jan, Marianna

opłacone do 23/05/2030


Sektor VIII rząd 14-15
Kaźmierczak Stefan, Kazimierczak Franciszek, Józefa

opłacone do 01/2025 (m.14) i nieopłacone (m.15)


Sektor VIII rząd 16
Marciniak Helena

opłacone do…


Sektor VIII rząd 17
Szmaj Stanisław, Jadwiga

opłacone do 23/09/2023


Sektor VIII rząd 18
WOLNE


Sektor VIII rząd 19-20
Ilscy Adam, Jadwiga

opłacone do…


Sektor VIII rząd 21-22
Tereba Maria, Mądrzy Józef, Monika

opłacone do 2020


Sektor VIII rząd 23-24
Rachuta Antoni, Marianna

opłacone do 2034


Sektor VIII rząd 25
Otwiaska Jerzy

opłacone do…