Sektor IX

Sektor IX rząd 1
WOLNE


Sektor IX rząd 2
WOLNE


Sektor IX rząd 3
Marek Janusz, Paweł

opłacone do…


Sektor IX rząd 4
REZERWACJA

29/06/2040 – Aksamski


Sektor IX rząd 5
REZERWACJA


29/06/2040 – Aksamski


Sektor IX rząd 6
REZERWACJA


29/06/2040 – Aksamski


Sektor IX rząd 7
REZERWACJA


29/06/2040 – Aksamski


Sektor IX rząd 8
WOLNE


Sektor IX rząd 9
Tetlak Franciszek

opłacone do…


Sektor IX rząd 10
Mądry Adam

opłacone do 2029


Sektor IX rząd 11
Pieprzka Franciszek

opłacone do 13/08/2030


Sektor IX rząd 12-13
Marciniak Stefan, Seweryna, Stanisław, Katarzyna

opłacone do 14/11/2019


Sektor IX rząd 14-15
Pieprzka Kazimiera, Stanisław

opłacone do 2/11/2035


Sektor IX rząd 16
Wolny Stanisław

opłacone do 31/10/2034


Sektor IX rząd 17
WOLNE


Sektor IX rząd 18-19
Mazurkiewicz Kazimierz, Łucja

opłacone do 7/02/2036


Sektor IX rząd 20
Halina i Stefan Iwańscy

opłacone do 15.10.2040


Sektor IX rząd 21
Dziwińska Magdalena

opłacone do 14/09/2029