Sektor B

Sektor B rząd 1
Gomółka Marianna

Opłacone do 9/02/2020


Sektor B rząd 2-3
Szubert Czesław

Opłacone do …


Sektor B rząd 4-5
Szubert Maria, Idzi

Opłacone do …


Sektor B rząd 6
Dziewięcka Jadwiga

Opłacone do 21/11/2019