Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarza parafialnego

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku do zmarłych.
 2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia pw. św. Idziego w Przedborowie.
 3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej.
 4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy za miejsce na okres 20 lat.
 6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
 7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).
 8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka.
 10. Zakazuje się:
  1. samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek);
  2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  3. picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  4. zanieczyszczania;
  5. poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  6. wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.
 11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.
 13. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.