Zmiany personalne

Dekretem Księdza Biskupa Damiana Bryla, ordynariusza diecezji kalskiej, z dniem 30 czerwca 2021 r. ks. Paweł Filipiak został odwołany z funkcji proboszcza parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie oraz św. Marcina w Chlewie.

Z dniem 1 lipca 2021 r. na stanowisko proboszcza parafii w Przedborowie oraz w Chlewie został powołany ks. Rafał Moraś.