Modlitwa za rodziny

W Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia w kościele pw. św. Idziego, opata na Mszach Świętych zgromadzili się małżonkowie.

W homilii ks. proboszcz Aleksander Nawrocki przybliżył tematy związane z rodziną jako miejscem kształtowania człowieczeństwa i odpowiedzialnego wychowania oraz jako środowiskiem ewangelizacji. Podkreślił również, że każda z rodzin potrzebuje wsparcia duchowego Kościoła, aby przeciwstawić się różnym prądom, które usiłują zniszczyć jej istotą. Taką siłą jest modlitwa rodzinna, która pozwala odkryć głębię miłości. – Nie pozwólmy odebrać sobie prawdy o człowieku, o jego powołaniu do szczęścia i świętości – mówił między innymi Ks. Proboszcz.

Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie złożone przed laty podczas ślubu. Po Komunii Świętej została odmówiona modlitwa Jana Pawła II za rodziny. Modlono się między innymi za młodych wychowywanych w rodzinach. Proszono Boga: „Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny”.

Na zakończenie ks. Nawrocki udzielił uroczystego błogosławieństwa małżonkom i wszystkim zgromadzonym na Mszach Świętych.

Wiesław Kowalski