Odpust św. Idziego

W pierwszy dzień września w południe przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci św. Idziego Opata. Eucharystię odprawił i homilię wygłosił dziekan mikstacki ks. kan. Krzysztof Ordziniak.

Uroczystość odpustowa zbiegła się z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Podczas Mszy św. modliliśmy się za tych, które oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy i kustosz Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie. W homilii ks. dziekan wskazywał, że św. Idzi jest patronem wielu parafii, które przeważają w diecezji kaliskiej. Wskazał również naukę św. Idziego, który uczy miłości do drugiego człowieka. Warto wysłuchać całej homilii.

Po komunii ks. dziekan poświęcił dwa nowe obrazy, które zawisły w świątyni. Jest to obraz św. Rodziny oraz św. Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. odmówiona została litania do św. Idziego, po której w okół kościoła przeszła procesja. Po błogosławieństwie odśpiewana została pieśń Boże, coś Polskę.

W uroczystości uczestniczyli kapłani z dekanatu mikstackiego, parafianie, poczty sztandarowe, feretrony, dziewczynki sypiące kwiatki, strażacy, ministrantów i lektorzy.