Wizytacja pasterska: Biskup na cmentarzu

10 kwietnia 2019 r. to w naszej wspólnocie parafialnej czas wizytacji pasterskiej, którą w imieniu ks. Bpa Ordynariusza Edwarda Janiaka przeprowadził ks. bp Łukasz Buzun. 

Tego dnia biskup Łukasz nawiedził m. in. nasz cmentarz. O godz. 14.30 poświęcony został pomnik ks. Jana Łuczaka.