Odpust parafialny

W niedzielne południe, 3 września 2017 r. odprawiona została w naszym kościele Msza św. odpustowa ku czci św. Idziego Opata – głównego patrona parafii.

Eucharystię odprawił i homilię wygłosił ks. prałat Henryk Szymiec, proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odpustowej:

Po zakończeniu Mszy św. wokół kościoła przeszła procesja, w której uczestniczyli kapłani z dekanatu mikstackiego, sztandary, parafianie niosący feretrony oraz wierni.