Wprowadzenie nowego Proboszcza

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017 r. na urząd proboszcza parafii pw. św. Idziego w Przedborowie został wprowadzony ks. mgr Aleksander Nawrocki.

Wprowadzenia na urząd dokonał dziekan dekanatu mikstackiego ks. kan. Krzysztof Ordziniak – proboszcz parafii pw. św. Świętej Trójcy w Mikstacie.

Ks. Aleksander Nawrocki pochodzi ze Stawu Kaliskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007 roku w Kaliszu. Przez cztery lata był wikariuszem w parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Następnie był wikariuszem parafii konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Pełnił także funkcję kapelana ostrowskiego Aresztu Śledczego. Od 2015 roku jest Zastępcą Dyrektora Caritas diecezji kaliskiej oraz dyrektorem domu Bartymeusza dla bezdomnych mężczyzn w Domaniewie.