Nowy Proboszcz

Biskup Kaliski z dniem 6 kwietnia 2017 r. dokonał zmiany proboszcza w parafii pw. św. Idziego Opata w Przedborowie. 

Dotychczasowy proboszcz ks. prałat Sławomir Grześniak został zwolniony z urzędu proboszcza parafii oraz z funkcji dyrektora Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Pascha” w Przedborowie i ustanowiony proboszczem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wlkp.

Nowym proboszczem parafii pw. św. Idziego w Przedborowie oraz dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Pascha” został ustanowiony  ks. mgr Aleksander Nawrocki. Ks. Aleksander jest również wicedyrektorem diecezjalnego Caritas oraz dyrektorem Domu Bartymeusza w Domaniewie k/Błaszek.