KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO Z DNIA 24 MARCA 2020 R. W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWYCH OGRANICZEŃ CO DO LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ LITURGICZNYCH

Mając na uwadze wprowadzenie od dnia 25 marca br. nowych ograniczeń co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych przypominam, że duszpasterze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień władz państwowych. Czytaj dalej KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO Z DNIA 24 MARCA 2020 R. W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWYCH OGRANICZEŃ CO DO LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ LITURGICZNYCH

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ DOT. MODLITWY W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO W INTENCJI USTANIA EPIDEMII

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka polecamy, aby w środę 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościele katedralnym i kościołach parafialnych kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Należy także dołączyć następująca modlitwę: Czytaj dalej KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ DOT. MODLITWY W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO W INTENCJI USTANIA EPIDEMII

Msze św.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym i obostrzeniami organów państwowych podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywać będzie mogło maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną. 

Czytaj dalej Msze św.