Spotkanie opłatkowe

Przedborów. W Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia w parafii pw. św. Idziego, Opata odbyło się spotkanie opłatkowe.

Parafianie zgromadzili się w Domu Kultury w Przedborowie. Spotkanie rozpoczęło się śpiewem kolędy, „Gdy się Chrystus rodzi” i odczytaniem fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem: „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”. Następnie ks. proboszcz Aleksander Nawrocki złożył wszystkim życzenia i wprowadził do wspólnego łamania się opłatkiem. Tego wieczoru dzieci zaśpiewały kolędy i recytowały wiersze. Natomiast pan organista z córką poprowadził kolędowanie. Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń przez sołtysa sołectwa Przedborów Władysława Pietralczyka. Nie zabrakło wspólnego biesiadowania.

Rada Parafialna